7 Eixos d’Harmonia: una nova visió dels espais focalitzada en la Vida

“Viure en harmonia amb l’entorn és una necessitat essencial en l’ésser humà”.

Introducció: l’harmonia en un espai

L’harmonia en un espai és el resultat d’un conjunt de factors sovint molt subtils que van més enllà de l’aspecte estètic i pràctic amb que estem acostumats a mirar un espai, i que incideixen en el nostre benestar en un lloc.

Per parlar d’harmonia en un espai hem de posicionar-nos i focalitzar-nos en el valor vida. A partir d’aquí podem contemplar-lo en el seu conjunt, percebent i integrant tots els aspectes que influeixen en l’ambient i l’energia vital d’un lloc.

7 Eixos d’Harmonia: una metodologia per harmonitzar espais

Aquests 7 eixos recullen els aspectes essencials que relacionen hàbitat i persona, constituint les claus per harmonitzar qualsevol espai, tal com fa un pentagrama amb les notes musicals.

  • 1r. Eix – Centre: “Tota forma de vida té un Centre que conté l’essència d’on parteix i es desenvolupa el seu ésser”.
  • 2n. Eix – Simplificació: “Menys és més”.
  • 3r. Eix – Llum: “La llum influeix en l’ànim de les persones”.
  • 4t. Eix – Caliu: “L’essencial és invisible als ulls”.
  • 5è. Eix – Natura: “L’home necessita viure integrat amb la Natura”.
  • 6è. Eix – Racó de l’Art: “La bellesa sorgeix de l’interior i s’expandeix”.
  • 7è. Eix – Saber gaudir/sostenibilitat: “Tota forma de vida té un Centre que conté l’essència d’on parteix i es desenvolupa el seu ésser fins assolir la seva plenitud”.

La metodologia basada en 7 Eixos d’Harmonia és:

  • Una pauta ordenada per treballar de manera pràctica i concreta una cosa tan subtil com l’harmonia d’un espai.
  • Un fil integrador de la diversitat d’aspectes que formen part de l’ambient i de l’energia vital d’un espai, que permet incorporar coneixements propis de la nostra cultura i tradició en relació a l’hàbitat: geobiologia i sensibilitat zahorí, llum-color i vitralls, geometria sagrada i proporció, tradició arquitectònica i bio construcció, etc.

Aquesta metodologia permet valorar el conjunt d’un espai, identificar l’eix prioritari a treballar, proposar accions concretes de millora i potenciar els aspectes més favorables. El resultat és eficacia i coherència amb una millora clara de l’harmonia del conjunt de l’espai i del benestar de les persones que l’habiten.

Aquesta metodologia es pot aplicar a qualsevol tipus d’espai.

Revista GEA “Los 7 ejes para la armonia del hábitat”.