Geobiologia

Estudi geobiològic

Geobiologia - Planell i Línies Hartmann

La geobiologia estudia la relació entre la Terra i la vida, recuperant una saviesa ancestral i afegint els coneixements tècnics i també científics dels que es disposen avui en dia.

Actualment sabem que la salut es veu afectada en llocs on hi ha alteracions energètiques, originades per radiacions artificials i/o radiacions naturals (llocs geopatògens).

L’estudi geobiològic ens permet identificar els llocs més favorables, evitar els llocs geopatògens i trobar les solucions més adequades per a fer de casa nostra un espai saludable.

Contingut d’un estudi geobiològic

Geobiologia - Planell i Línies Hartmann

1. Radiacions artificials:

  • Camps elèctrics i electromagnètics. Electrosmog. Detecció i mesura.
  • Radiacions per emissió fixa d’alta freqüència (antenes de telefonia mòbil, wifi, etc.). Detecció i mesura.
  • Plantejament de solucions i/o alternatives.

2. Radiacions d’origen natural:

  • Detecció de corrents d’aigua subterrània, falles geològiques, línies Hartmann i Curri, encreuaments i “punts estrella”, Xemeneies cosmo-tel·lúriques.
  • Mesura de l’energia vital de un lloc (en Unitats Bovis).
  • Localització dels llocs més favorables per situar el llit, la taula de treball, etc. I dels llocs a evitar.
  • Plantejament de solucions i/o alternatives.

3. Harmonia de l’hàbitat: l’harmonia en un espai és el resultat d’un conjunt de factors. (veure “7 Eixos d’harmonia”) És tan important com la qualitat geobiològica d’un lloc; de manera que quan un lloc té harmonia la seva energia vital (mesurable en Unitats Bovis) augmenta de valor i això millora sensiblement el nostre benestar natural.

  • Valoració de l’harmonia d’un espai en base a 7 Eixos d’harmonia i recomanacions bàsiques.
  • Assessorament per mantenir un hàbitat saludable.

Per saber més

Per a més informació si us plau contacta amb mi.